Kako odabrati pravo grijanje

Donosimo vam par savjeta na koje svakako trebate obratiti pažnju ukoliko razmišljate o uvođenju grijanja u svoj dom.

Kako biti siguran da smo na pravome putu pri odabiru i kupovini centralnog grijanja? Što sve trebamo uzeti u obzir, to jeste, po kojim se parametrima trebamo ravnati da bismo mogli sami izračunati i planirati ukoliko želimo da uradimo centralno grijanje na što kvalitetniji i ekonomičniji način? Naravno, i kada sve sami izračunamo u svakom slučaju trebamo se konzultirati s izvođačem radova ili stručnom osobom. Stavke na koje trebamo obratiti pozornost su sljedeće:

  • Izolacija prostora (pod tim se podrazumijeva vanjska i unutarnja izolacija zidova,izolacija poda i stropa, kvaliteta i vrsta stolarije
  • Zapremina prostora koji se grije u m3, površina prostora koji segrije u m2
  • Klimatski uvjeti, položaj objekta u odnosu na Sunce
  • Vrsta grijanja (podno ili zidno, koji su nisko temperaturna grijanja, te radijatorsko ili kombinirano)
  • Opcija solarnih kolektora kaopotpora postojećem sistemu grijanja
  • Vrsta energenta: struja, plin,geotermalno, pelet, bio masa,drvo, ugalj.
  • Odabir izvora toplote (pod tim se podrazumijeva razlika u stupnju iskorištenja kotla, kotlovi na pirolizu i trajnožareći su efikasniji u odnosu na takozvane obične toplovodne kotlove, kondenzacijski kotlovi su efikasniji u odnosu na obične plinske uređaje).
  • Ugradnja akumulacijskog spremnika toplote znatno smanjuje potrošnju energenta i povećava njihovo iskorištenje.
  • Kod odabira kotla na krutogorivo treba voditi računa dajačina kotla u kW ne prelazistvarne potrebe. Kod korištenjakotla veće snage od potrebnepada stupanj iskorištenjakotla, dolazi do pojaveniskotemperaturne korozije uvidu veće količine kondenzai katrana na stjenkama kotlačim se direktno smanjujevijek trajanja. Isto tako dolazido slabijeg izgaranja goriva asamim tim i manja iskoristivostenergenta.

 

Navest ćemo jedan primjer zakuću koja ima 150 m2 prostora zagrijanje.

m2 (kvadratura stanovanja) x cm (visina boravišnog prostora) x 0,30 (koeficijent toplinskihgubitaka) / 860 = potrebna snaga kotla u kW

150 x 250 x 0,30/860=13 kw

Za prostor s boljom izolacijom smo po formuli izračunali daza 150 m2 prostora koji ćemo grijati treba kotao jačine od 13kW. Kod slabije izolacije objekta koeficijent toplinskih gubitaka je0,40 ili veći . Ako imamo slabiju izolaciju u formulu unosimo veći postotak gubitka toplote.

150 x 250 x 0,40 / 860 = 18 kWZa prostor sa slabijom izolacijomdolazi do većeg gubitka toplote pa se samim tim i jačina kotla povećava.