Poslovanje prema normi ISO 9001:2008 je trajno opredjeljenje, obveza i odgovornost rukovodstva i svih djelatnika poduzeća Ecos. Ecos je svojom organizacijom rada, poslovnošću, kulturom rada i poslovanja kao i dosadašnjim uspjehom postavio jasne smjernice za ispunjenje sljedećih ciljeva:

  • Povećanom kvalitetom proizvoda i usluga osigurati poduzeću veće učešće na domaćem i inozemnom tržištu.
  • Sniziti troškove poslovanja i povećati profit poduzeća. Osigurati zadovoljstvo kupca, vlasnika, djelatnika i šire društvene zajednice.
  • Svi djelatnici Ecos-a su svjesni svojih obveza i odgovornosti, spremni su usvajati nova znanja kroz kontinuiranu edukaciju te će svojim radom i disciplinom težiti sve poslove i radne zadatke realizirati ispravno, kvalitetno i na vrijeme.

Rukovodstvo Ecos-a se obvezuje osigurati sve potrebno za stvaranje dobrih uvjeta za rad, za zadovoljno i motivirano osoblje s ciljem održavanja, razvijanja i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom.