Pretvarač napona za pumpe IV – 200 B

Prijavi se

Opis proizvoda

Pretvarač napona je uređaj koji , u slučaju nestanka električne energije , osigurava neprekidno napajanje potrošača. Izvor napajanja je akumulatorska baterija napona 12 V, koja se uz pomoć pretvarača transformira u napon 220 V/50 Hz. Uređaj ima ugrađen punjač koji spojen na mrežni napon, dopunjava akumulatorsku bateriju. Regulacija punjenja se vrši automatski, pri čemu se punjač isključuje kada je akumulator u potpunosti napunjen. Također, uređaj ima integriranu zaštitu od potpunog pražnjenja akumulatora u režimu kada radi kao pretvarač. Maksimalna snaga potrošača koja smije biti priključena na uređaj, naznačena je na kućištu uređaja i ne smije biti prekoračena. Prije početka upotrebe uređaja, važno je provjeriti je li akumulator ispravan, odnosno nov 12 V. Prilikom povezivanja klema na akumulator, kleme obvezno podmazati tovalentnom mašću te lagano pritegnuti. Poklopac s uređaja se ne smije skidati zbog opasnosti od strujnog udara. Kada se uređaj ne koristi, mrežni kabel je potrebno isključiti te obvezno odvojiti kleme od akumulatora.